Poate osteocondroza răni
Edemul gol

Sumă forfetară pentru termenele prejudiciuluiTermenele pentru ordinul de începere al lucrărilor ( inclusiv activitatea de proiectare) și punerea la dispoziție a amplasamentului;. Pentru fiecare dintre formele de grant prevăzute la articolul 3. Chiar și în situația în care cheltuielile operaționale vor fi plătite printr- o sumă forfetară, așa cum a promis Ministerul, șansele de a le deconta pentru 12 luni sunt foarte scăzute pentru că se elimină un element de risc din cele 4 enunțate anterior.
852 lei reprezentând diferența de actualizare a prețurilor unitare prezentate de executant în. Sumă forfetară pentru termenele prejudiciului. Your family will receive a lump- sum payment in the event of your death. To avoid any risk of overcompensation, a flat rate amount of part- financing should be fixed at an appropriate level for each product. Sărat, deţinătorul depozitului nu a respectat termenele impuse de Agenţia de Protecţie a Mediului, iar reprezentantul legal al firmei care deţine fosta rafinărie, Remat Metal Mster SRL a fost invitat săptămânal la sediul Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu pentru întocmirea actului de control săptămânal de control, dar, o perioadă lungă, nu s- a prezentat.

( amount of money) sumă de bani s. Sum of money n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Mai primeşte de asemenea o sumă forfetară pentru cabinetele parlamentare şi activitatea parlamentară din circumscripţiile electorale care înseamnă 25. ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CRISUL NEGRU sediul: loc. Taxă anuală forfetară. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiunea de evaziune fiscală și văzând dispozițiile art 353 PENTRU instanța va admite cererea părții civile Statul Român și va dispune instituirea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și mobile ce aparțin inculpatului până. Holod, nr 228, Jud. ) Care este dinainte fixat la o sumă globală și uniformă. Creditorului împrumutător pentru folosința temporară a sumei de bani împrumutate; 2. FORFETÁR, - Ă, forfetari, - e, adj. MONITORIZAREA PROIECTULUI. Nagy- Imecs Péter, de la compania de consultanță Goodwill Consulting, mai atrage atenția că, după cum arată acum draftul procedurii de implementare a programului de finanțare pentru antreprenori, avansul NU va putea fi folosit ca sumă forfetară pentru plata salariilor din firmele finanțate, ci pentru investiții. În cazul în care Comisia nu plătește până la termenele de plată stabilite, partenerul are dreptul la. Three trillion dollars is an enormous sum of money, even for the government. TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ. Sumă forfetară s.

Suma de bani ce reprezintă daunele- interese moratorii pe care le datorează debitorul pentru repararea prejudiciului cauzat creditorului prin simpla întârziere în executarea obligației sale având ca obiect plata unei sume de bani” 2. Prețul Contractului reprezintă o sumă forfetară în cazul acestui tip de contract – proiectare și execuție. La fosta rafinărie Venus Oilreg de la Rm. Legiuitorul nu precizează în mod expres că indicele statistic oficial utilizat la actualizarea prețurilor în domeniul construcțiilor inginerești este indicele general al prețurilor de consum, cu atât mai puțin indicele prețurilor de consum pentru servicii, indice folosit de către auditori pentru calcularea prejudiciului în sumă de 1. 000 de lei, dintre care jumătate sunt decontabili, jumătate sunt luaţi pe declaraţie pe proprie răspundere. Familia va primi o sumă forfetară în cazul decesului dumneavoastră. Pentru a evita orice risc de supracompensare, ar trebui să se stabilească o sumă forfetară de finanțare parțială, la un nivel adecvat pentru fiecare produs. 2 pentru perioada de raportare. ( Despre tarifuri, taxe, impozite etc. Necesare pentru a justifica contribuția solicitată ca sumă forfetară, precum și informații. Sprijinul va fi acordat în formă de sumă forfetară cu o valoare maximă de 40. Ro 94 Prin urmare, utilizând competența Tribunalului de a evalua prejudiciul suferit ex aequo et bono, trebuie acordată reclamantei o sumă forfetară, pentru repararea pierderii șansei pe care a suferit‐ o ca urmare a faptului că prestația sa din anii,, și nu a fost evaluată în mod corespunzător la termenele.
De asemenea, penalitățile pot fi prevăzute și într- o sumă forfetară ( de exemplu, suma fixă de 10. 000 euro pentru neexecutarea obligației sau 100 de euro pentru fiecare zi de întârziere în executarea obligației).


Este posibil să rulați cu artroza coloanei vertebrale